среда, 20 мая 2015 г.

Навіщо нам ФТ 2.0.?Статья стороннего автора
Текст на языке оригинала

Що ж, мабуть всі, хто стежить за ситуацією з ФТ, вже мають знати про те що сталось 19 травня. Здається з усіх сторін це все ж таки хороша новина, хоча б тому, що як і сказав Дмитро "все стало на свои места". Мені особисто стало зрозуміло майже все з цією історією: чому була така мовчанка від ЛПР, чому все так затягували, навіщо насправді був той новий документ для акцептування, і все інше. Ще цікаво, що ця історія так чи інакше торкнеться і Кайзера з Резніком (дивно що про них ще ніхто не думав). Вона покаже те, що або вони і справді не причетні до тих наклепів, які посипались на них останнім часом, (історія з грошима і тролі на відомому вам всім форумі), і таким чином їхня репутація буде повністю відмита від цього всього (що я думаю і станеться, хоча б тільки тому що вони не ховаються), або навпаки. Єдине, що не зрозуміло - що буде з ФТ 2.0.. Дмитро сказав, що можливо він все-таки реалізується, але після цих новин не зрозуміло як саме воно буде реалізовано, а найголовніше - чи повернення грошей з ФТ 1.0 все ще в силі. Гадаю в випадку якщо "Шеф всьо пропало" нам, інвесторам треба б підготувати план Б, який може спокійно стати планом А, навіть не дивлячись що там буде з ФТ 2.0


В мене є такий.

Давайте проаналізуємо що саме нам пропонують в Ф.Т. 2.0, торкатись всіх аспектів я не буду, тільки грошей. Ніби є інвестор, так? Який інвестує в це, цитую: адміна "несколько миллионов долларов", "несколько" це від 3, до 10-ти, тобто менше 5-ти відсотків від всієї суми, по pammstatus, і за допомогою них, і трейдерів планується вернути всю суму. Але чи потрібно нам саме це ФТ 2.0? Погодьтесь, якби ми могли вибирати, хто був би компанією, з якою б хотілось почати все з початку, це була б точно не ФТ 2.0 (навіть якщо б там не було взагалі нічого зі старим ФТ, ми ж будемо знати звідки ноги ростуть.), до ФТ нас можна сказати змушують бо немає альтернативи. Але невже це так? Все ж таки, Фх-тренд залишить за собою в будь якому випадку неймовірну кількість інвесторів, та найголовніше - трейдерів, саме ці причини і є основними чому Інвестор (якщо він існує) погодився на інвестиції.

І нарешті до основного, чому я і почав це все писати, якщо ж грошей немає взагалі, (є тільки та, відносно невелика сума інвестора), то в принципі люба форекс площадка, буде в тій же стартовій позиції що і ФТ 2.0., тільки не з цими історіями, як ЛПР забирає паролі до адмінки один від одного, і про ФТ ми б забули як про страшний сон. А роль грошей Інвестора б виконали ми самі, системою 1+1, і виконати той план що описав Дмитро . База даних про те в кого скільки грошей - давно злита, більшість я думаю зробили стейтменти і відео, як нам рекомендував Резнік, зробити верифікацію клієнтів, в новій компанії, яку б вибрала більшість і спробувати це все. Можливо це все що я написав повна маячня, а я сам - наївний ідіот який "пребивает в плену илюзий", але все ж думаю люба ідея зараз має право на життя. Немає безвиходних ситуацій, це те, що я зрозумів найкраще. Просто за весь цей час я ніде не чув про те, щоб хтось пропонував те, що пропоную я – щоб ФТ поглинула якась інша компанія, нам просто сказали буде ФТ 2.0. і ми це прийняли як манну небесну, ніби це єдиний вихід, відрізнялось би це тільки тим, що з іншою компанією відношення було б інше, нам би не хотілось якнайшвидше зняти всі гроші і забути про це назавжди, ми були б набагато лояльнішими до тої компанії яка зголоситься нам допомогти, ніж до компанії яка нам винна.

Якщо це все реально зробити, і більшість непроти щоб все йшло саме за цим сценарієм то треба почати діяти, звязатись з якнайбільшою кількістю форекс брокерів, і подивитись що вони нам скажуть, якщо ні – розітріть мене і цю ідею коментаріями в порох під цією публікацією, або запропонуйте щось своє.

Автор  Святослав.

ПЕРЕВОД

Зачем нам ФТ 2.0.? 

Статья стороннего автора

Что ж, видимо все, кто следит за ситуацией с ФТ, уже должны знать о том, что произошло 19 мая. Кажется со всех сторон это все же хорошая новость, хотя бы потому, что как сказал Дмитрий "все стало на свои места". Мне лично стало понятно почти все с этой историей: почему была такая тишина от ЛПР, почему все так затягивали, зачем на самом деле был этот новый документ для акцепта, и все остальное. Еще интересно, что эта история так или иначе коснется и Кайзера с Резником (странно что о них еще никто не думал). Она покажет, что либо они действительно не причастны к той клевете, которую лили на них в последнее время, (история с деньгами и тролли на известном вам всем форуме), и таким образом их репутация будет полностью отмыта от этого всего (что я думаю и произойдет, хотя бы только потому, что они не прячутся), или наоборот. Единственное, что не понятно - что будет с ФТ 2.0 .. Дмитрий сказал, что возможно он все-таки реализуется, но после этих новостей не понятно как оно будет реализовано, а самое главное - возврат денег с ФТ 1.0 все еще в силе? Думаю в случае если "Шеф все пропало" нам, инвесторам надо бы подготовить план Б, который может спокойно стать планом А, даже не смотря что там будет с ФТ 2.0

У меня есть такой.

Давайте проанализируем, что именно нам предлагают в Ф.Т. 2.0, касаться всех аспектов я не буду, только денег. Вроде есть инвестор, так? Который инвестирует в это, цитирую: администратора "несколько миллионов долларов", "несколько" это от 3 до 10-ти, то есть менее 5-ти процентов от всей суммы, по pammstatus, и с помощью них, и трейдеров планируется вернуть всю сумму . Но нужно ли нам именно это ФТ 2.0? Согласитесь, если бы мы могли выбирать, кто был бы компанией, с которой бы хотелось начать все с начала, это была бы точно не ФТ 2.0 (даже если бы там не было вообще ничего со старым ФТ, мы же будем знать откуда ноги растут.) , к ФТ нас можно сказать принуждают, потому что другой альтернативы нет. Но неужели это так? Тем не менее, Фх-тренд оставит за собой в любом случае невероятное количество инвесторов, и самое главное - трейдеров, именно эти причины и являются основными почему Инвестор (если он существует) согласился на инвестиции.

И наконец к основному, почему я и начал это все писать, если же денег нет вообще, (есть только та, относительно небольшая сумма инвестора), то в принципе любая форекс площадка, будет в той же стартовой позиции что и ФТ 2.0., Только не с этими историями, как ЛПР забирает пароли к админке друг от друга, и о ФТ мы бы забыли как о страшном сне. А роль денег Инвестора бы выполнили мы сами, системе 1 + 1, и выполнить тот план о котором писал Дмитрий. База данных о том у кого сколько денег - давно слита, большинство я думаю сделали стейтмент и видео, как нам рекомендовал Резник, сделать верификацию клиентов, в новой компании, которую выбрала большинство и попробовать это все. Возможно все что я написал это полный бред, а я сам - наивный идиот который "пребывает в плену иллюзий", но все же думаю любая идея сейчас имеет право на жизнь. Не существует безвыходных ситуаций, это то, что я понял. Просто за все это время я нигде не слышал о том, чтобы кто-то предлагал то, что предлагаю я - чтобы ФТ поглотила какая-то другая компания, нам просто сказали будет ФТ 2.0. и мы это приняли как манну небесную, как единственный выход, отличалось бы это только тем, что с другой компанией отношение было бы другое, нам бы не хотелось как можно быстрее снять все деньги и забыть об этом навсегда, мы были бы гораздо лояльнее к той компании которая согласится помочь, чем к компании которая нам должна.

Если это все реально сделать, и большинство не против чтобы все шло именно по этому сценарию то надо начать действовать, связаться с наибольшим количеством форекс брокеров, и посмотреть что они нам скажут, если нет - разотрите меня и эту идею комментариями в прах под этой публикацией, или предложите что-то свое.

Автор Святослав.


58 комментариев:

 1. Галерейщик Монпансье20 мая 2015 г., 11:46

  на новозеландский тоже переведите. друг просит.

  ОтветитьУдалить
 2. Доброго всем дня!
  Цитата: "Можливо це все що я написав повна
  маячня, а я сам - наївний ідіот який "пребивает в плену илюзий"" - вот только с этим я и согласен! Сам такой + в плену иллюзий, вернее завышенных надежд.

  И хватит продвигать этот "1+1". Хватит! Это доморощенная хайповская технология.

  Чтобы вырабатывать какой-то план действий и позиций (вообще всего), необходимы достоверные исходные данные. А мы имеем только слухи и эмоциональные призывы.

  ОтветитьУдалить
 3. поглощать нечего, какие-то наработки? какое-то ПО и базу клиентов? С висяком на миллионы баксов и тухлой репутацией? Откройте глаза - у Школового (или еще кого из сотрудников) можно купить "наработки" за 10к, наверняка. Это не "раненая" финансовая структура, а пирамида. Ваше предложение равносильно выходу МММ на IPO или обращение за господдержкой. Санация пирамиды и перевод ее на честные рельсы, ага.

  ОтветитьУдалить
 4. Артемий Троицкий20 мая 2015 г., 12:25

  Считаю, что это уже ни в какие ворота. 1+1, ага. Вы там все с ума посходили? Если в старой компании ресурса не осталось, и инвестор не потянет эту махину (все почему-то его каким-то идиотом представляют, типа "купил уникальное ПО". Понятно, что ПО без ресурса никому не нужно, если ,Инвестор есть, значит, и ресурс есть, и он видит выгоду. Я вообще подозреваю, что вчерашний прием был частью запланированных "юридических действий Инвестора".
  Как можно плодить рассуждения о том, чего мы не знаем?
  Зачем печатать эти статьи с гаданием на кофейной гуще, давайте я тоже статью напишу.

  ОтветитьУдалить
 5. В действительности покупать уже не чего. Управляющих уже нет (были ли они вообще?). По компании банкрота может быть продано за копейки. Единственный наш шанс - это если произойдет какое-то чудо.
  Насчет 1+1. Эта схема заранее мошенническая. Можно смело писать заявление в полицию на любого, кто ее предложит. И суд Вы выиграете. Вот только денег это не добавит.

  ОтветитьУдалить
 6. Автор не понимает истины бизнеса, я даже допускаю, что их более 50% , раз верят в акцию 1+1 : как с помощью 1К можно заработать еще 1К , если вся прибыль будет ложиться только на первый косарь и другого не дано, если кто скажет, а что если КИ будет расти, обратимся к конкурентам и посмотрите на каком оно сейчас уровне, его просто не хватит и десятилетиями отбивать долги клиентов и что еще хуже компания будет всё отдавать бывшим клиентом, смысла в чем , я вообще не вижу.

  ОтветитьУдалить
 7. блог-кнопка "ну что там у ПФФТ", которая в любой момент удивляет новыми высотами ахинеи хотя каждый раз думаешь что маразм уже достиг апогея.

  ОтветитьУдалить
 8. Автор статьи живет в параллельной реальности, в той, в которой бизнесмены и руководители считают за счастье взвалить на себя бремя долгов всех страждущих на планете. В этой реальности уже давно победили бедность и нищету, все живут в свободных, прекрасных особняках, ездят на хороших, бесплатных машинах...ну и конечно же не работают. Кто-нибудь, ущипните товарища, видать крепко прикорнул.

  ОтветитьУдалить
 9. Клименко Пётр20 мая 2015 г., 13:36

  http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=4F17D31D66970147CC5926B1367B0949.app1?art_id=143272&cat_id=39574

  Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

  Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

  Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.

  Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

  Тривають оперативно-слідчі дії.

  Прес-центр СБ України

  ОтветитьУдалить
 10. 99% инвесторов не попадут в ФТ2.0, т.е. их просто кинет Л.П.Р. И как бы эта идея автора не звучала, но она единственно верная, т.к. выбора просто нету.
  Единственное нужно что-то думать с реализацией, т.к. 1+1 для большинство не вариант, у кого сейчас денег вообще нету, кому то надо будет не мало времени чтобы поверить. Может симбиоз 1+1 и облигаций, но это уже детали.
  Если кто-то не согласен с планом автора(самой концепцией), предложите свой вариант.

  ОтветитьУдалить
 11. Не ребят, ну какой нахрен 1+1. Нас кинули на бабки, а потом еще будут говорить что типа отдай еще столько же...
  Надо быть реальным тормозом чтобы повестись на такое.

  По поводу ФТ 2.0, тоже нужно быть реалистами.
  Вот я, например инвестор. Да на кой хрен мне вообще нужно, чтобы мой проект связывали с кидалами ФТ.
  Ну купил бы я ПАММ систему у них, и тихо бы открыл свой ДЦ.
  Нафига мне выплачивать и разруливать то говно которое они наворотили. Клиентская база? Да кому она такая сдалась, все хотят только депо вытащить...
  Мало того связываясь с ФТ, я беру на себя огромные репутационные риски, которые новой конторе нафиг не нужны.
  И уж тем более говоря протоксикоа

  ОтветитьУдалить
 12. Ок, предложите свой вариант. В ФТ2.0 мы все не попадем с вероятности 99.9%. Ваши действия? Забыть?

  ОтветитьУдалить
 13. Вот в том и дело, ФТ1 уже погребено, а ФТ2 если и будет, то для очень ограниченного круга людей, по сути дела, возьмут только тех, кто сможет привести еще людей, скажем, на сумму зависшего депозита - это и будет критерием нетоксичности. Ну и раскрученных блоггеров, которые щелкнут пальцем и настругают буратосов всеми правдами и неправдами. Вот он ошеломительны позитив, о котором мы все узнаем не сегодня и не завтра, а когда начнется отбор кандидатов.

  ОтветитьУдалить
 14. Вадим Вадимов20 мая 2015 г., 14:07

  1+1 это как? потеряли 1, потеряйте два? ))) Название компании то, что не озвучили которая может поглотить ФТ 1.0? А ФТ 2.0 как вообще собираются открывать, из пыточных СБУ будут руководить?

  ОтветитьУдалить
 15. да, забыть. Ну или сражайтесь лично, либо в составе групп за свои средства в ФТ1. Если не боитесь трудностей))

  ОтветитьУдалить
 16. А где взять этих трейдеров, если с ФТ действительно всё, то и трейдеров "таких" вероятнее всего не было... :(

  ОтветитьУдалить
 17. а это уже совсем другая история. Если не будут рисовать, то будет примерно у всех доход в районе ноля...как альпари)

  ОтветитьУдалить
 18. Т.е. если организует брокер на основе инвесторов, вы туда не пойдете и простите свой депозит

  ОтветитьУдалить
 19. где деньги, Зин?

  ОтветитьУдалить
 20. Только из переведенных в квазар трое неплохи, еще много на очереди + еще не задействованные, пул будет. Да 10-15 хороших трейдеров за глаза

  ОтветитьУдалить
 21. Альпарышь мега кухня, чего только шпильки стоят.

  ОтветитьУдалить
 22. ну так что Вы задаете такие вопросы, какой сказочный брокер возьмет такие неподъемные долги. с прицелом до конца жизни расплачиваться с пострадавшими ФТ? Покажите мне этого кхм... неумного человека

  ОтветитьУдалить
 23. 1+1 это у тех у кого депо был 2-3к$, а у кого 30-50к$ или более, да чтобы заработать на этот 1+1 надо отложить года на 2, чтобы было че вкладывать:DDD

  ОтветитьУдалить
 24. Будем смотреть на истории, пока рано делать выводы.

  ОтветитьУдалить
 25. Роман Бокий20 мая 2015 г., 14:27

  Паша... Опять ты! Занга попроси..., а вообще учи Китайский, он тебе сейчас больше понадобится...

  ОтветитьУдалить
 26. Не шутите так. В нашем регионе 2-3к депо это невероятные деньги.

  ОтветитьУдалить
 27. В данном случае это инвесторы, и ни один брокер не возьмет, надо своего делать.

  ОтветитьУдалить
 28. Я согласен с поглощением, вон ФИБО пусть поглотит ФТ. Лишь бы депо перевели, пусть и с ограничениями на вывод ))

  ОтветитьУдалить
 29. А кто ж торговал тогда? Рисовальщик-трейдер? Вот его и заберём :)

  ОтветитьУдалить
 30. Квазар - он сам по себе, к нашему депо отношения не имеет.


  А вообще трейдеров, а потом и управляющих, можно и нужно искать и найти, просто конкурсов организовывать больше и чаще всяких.

  ОтветитьУдалить
 31. та без разницы, 1к, 10к или 100к. Есть инвесторы у которых денег нету, вообще нету. Еще большой части инвесторов необходимо время, чтобы поверить. Поэтому симбиоз 1+1 и облигаций, первые естественно быстрее материализуют пиксели.

  ОтветитьУдалить
 32. Так это трейдеры пришли с ФТПФ и у них осталось там депо, он такие же пострадавшие как и мы. Только общими усилиями

  ОтветитьУдалить
 33. Ага, фт уже всех откопал)))

  ОтветитьУдалить
 34. Шо за стереотипы !!!!!!!!!
  Если, видители он вложил несколько десятков, то у него и ещё найдётся.
  Да и я вложил несколько десятков, а найти блин не могу и сотни сейчас.
  От нечего делать торчу здесь, читаю громатеев и радуюсь прогнозам таролога. И таких хватает. Время и обстоятельства такие.

  ОтветитьУдалить
 35. Предложенная схема 1+1 мне напомнила анекдот. Приходит мужик весной к ростовщику,просит дать взаймы рубль. Тот ему в ответ - осенью отдашь два рубля. Мужик соглашается. Ростовщик требует залог. Мужик отдает ему топор,ростовщик ему рубль. Секундой позже ростовщик говорит - тебе же будет трудно отдать осенью два рубля. Ты бы лучше сейчас отдал рубль.И будешь должен только один рубль. Все же легче будет отдавать. Мужик сует ему рубль обратно и уходит. Пройдя несколько километров мужик вслух произносит - Ни х... не пойму. Ни топора,ни денег,и еще рубль должен! А с другой стороны - всё правильно.
  Давайте не будем придумывать варианты для руководства компании соорудить "кидок" инвесторов. Были определенные условия у компании,все с ними согласились. Пусть руководство само принимает меры,чтобы ублажить инвесторов. тем более,что нашего мнения особо никто не спрашивает. Я,например,категорически против 1+1. По поводу поглощения кем-то ФТ - так это нужно желание того "кого-то" поглотить ФТ с обязательствами клиентов. А чужие долги кому нужны?

  ОтветитьУдалить
 36. Согласен, откуда Вы знаете, сколько человек копил эти 50К, может лет 10, во всем себе отказывая

  ОтветитьУдалить
 37. Дмитрий Л., что там по наблюдададательному совету, он не растаял ? Есть кака инфа

  ОтветитьУдалить
 38. А про Кайзера и Резника думаю правда. Ктото слишал чтото от них за последние дни?

  ОтветитьУдалить
 39. Подскажите как относится к вот этому... Я как украинец вообще в шоке... http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=BF9B63E999A68A482173EF493A739821.app1?art_id=143272&cat_id=39574

  ОтветитьУдалить
 40. "неподъемные долги"? Cреднемесячний оборот более $100 млрд, на памм 20млн, я не говорю уже про зарубежние брокери

  ОтветитьУдалить
 41. Вадим Вадимов20 мая 2015 г., 16:27

  там ещё личный байк хирурга (в качестве вещ. дока) нашли в офисах, просто фотку ещё не выложили в новости...

  ОтветитьУдалить
 42. Роман, а что вас, как украинца, вводит в шок? Рядом с моим домом такие обложки по 150 руб продают....

  ОтветитьУдалить
 43. Дмитрий, подскажите по Светлову и Резнику, они отстранились и переключились полностью на "квазар" или выжидают дальнейших действий ФТ?

  ОтветитьУдалить
 44. Пул трейдеров собирают. А что правда?

  ОтветитьУдалить
 45. не переживайте так, судя по изъятым рублям и вещам фсб, служба сбу в один из региональных рос.офисов накатила )))

  ОтветитьУдалить
 46. Безвыходных ситуаций не бывает - бывают тупые и ленивые руководители, которые не способны их решать.
  Вон ПФ сколько делали предложений по спасению, даже таких, в которых от них ничего не требовалось финансово. И где они сейчас?

  ОтветитьУдалить
 47. Уголовное дело - это хорошо. Вот только статья не та, которую хотелось бы.

  ОтветитьУдалить
 48. крымов по вечерам открывал нижний ящик рабочего стола, ностальгически перелистывал ежедневник сотрудника фсб, купленный в переходе метро, отрезал сальца кортиком, сделанным зеком базиленкой и накатывал рюмашку водки, вытирая сухую мужскую слезу георгиевской ленточкой.
  где теперь тот крымов? - далеко. и будет еще дальше. попалился он на водке - пить надо было горилку :-)

  ОтветитьУдалить
 49. Ответов блин не дождёшься..

  ОтветитьУдалить
 50. "правда" то, что им сделали "отступные" в 260К ну или часть суммы. К сожалению, как есть на самом деле никто кроме них и ФТ не знает

  ОтветитьУдалить
 51. Прошу прощения, я просто в такой форме показал точно такой же стереотип про "2-3к". А так мы в одинаковом положении тут все, согласен.

  ОтветитьУдалить
 52. Ну я имел ввиду привлечение и поиск новых трейдеров вообще, со стороны, и общую массу нас, инвесторов.

  ОтветитьУдалить
 53. Нет. С ними все ок. Работают в поте лица. Скоро выйдут в он-лайн

  ОтветитьУдалить
 54. А где то есть инфо что им хоть что-то выплатили? Скиньте линк.

  ОтветитьУдалить
 55. Всё нормально)
  Тут мерило ведь относительно, а не абсолютно.

  ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.