четверг, 4 июня 2015 г.

Він


Статья стороннего автора
Текст на языке оригинала

Цю статтю я хотів написати трохи пізніше, тоді як вже буде зрозуміло, чи буде ФТ 2.0. точно, чи ні, але останні новини змушують написати її зараз.

Хочу сказати що все розвивається якось надто швидко, і геть не в тому напрямку, що потрібно було. Почалось все ж таки, все з того, що на зустріч з Інвестором прийшов один Дмитро. І як минулого разу я писав про те, що запрошення на переговори до Кіпру були аж ніяк не вчасно, то переговори в Києві були максимально лояльні (нагадаю, що Інвестор планував провести зустріч в понеділок, але саме НР наполягла на тому, щоб зустріч відбулась саме в пятницю) і все ж, прийшов тільки Дмитро, чесно, я не думав що навіть на Кіпр прийде тільки одна людина з НР, на зустрічі в Києві мали б бути всі.


І в зв’язку з цим почалась машна (інакше це не назвеш), я не до кінця розібрався хто саме настоював на нових виборах, але все ж в цьому є сенс, всі інвестори, в тому числі і НР вимагали від ЛПР діалогу, а коли цей, діалог, став можливим, сам НР відхрестився від нього бо «І скайпом нормально, це майже рахується»,  мені це нагадало ту відеоконференцію де Базиленко тільки писав. І тепер інвестори будуть вирішувати хто буде в новому НР, а хто ні.

А вприципі вирішує все людина яка зображена зверху. І мені здається він вже вирішив, інакше навіщо НР 2.0, і все інше?

Тепер про все інше.

Сайт
Сайт такого рівня аж ніяк не шаблонний, для того щоб такий запустити, навіть до вересня, треба найняти компанію рівня Softserve щонайменше,  (я про рівень України, з закордонними фірмами я не працював і не знаю), з дуже чисельною  командою, рівня senior, дляприкладу: якщо вони використають старий сайт, і там тільки назву змінять то треба витратити ще 1/3 всього часу розробки щоб він відповідав сучасним вимогам.

Токсичніть
Хоч всі собі і кажуть що треба жити далі, переключитись на щось інше - більшість цього не роблять, і не роблять в першу чергу через невизначеність до кінця, людям треба знати чи грошей не буде точно, чи вони точно будуть. Це перший етап, і найважливіший дляклієнтів, бо якщо буде перший варіант, то  буде злість, будуть сльози, ненависть і все інше, але все ж, це буде кінець, а якщо в-дь буде позитивна, то більшість інвесторів могли б віднестись до цього, як до простої заморозки грошей в банку, коли ставиш депозит, ти знаєш що гроші є, гроші точно будуть, але пізніше, і почали б вже жити майже як до цього і будувати плани.

В варіанті другому є два підваріанти – ти токсичний чи ні?

Ми, інвестори не знаємо що там написали НР в плані виходу з цієї ситуації  (може він десь і є, але я його не бачив, знаю тільки що  «Члени НР також інвестори, тому наші проблеми, і питання такі ж як і у вас»). Але найважливіший момент тут після питання «чи буде кіно чи ні», це момент з токсичністю, навіть я не до кінця впевнений, до якої з категорій належатиму, хоча гроші не знімав ніразу.  Фільтр, за яким будуть відсіюватись клієнти, ще не знає ніхто, але вже сказали про те, що ті хто не пройдуть, зможуть купити собі місце с-мою «1+1», і це вважаю наважливішим моментом. Дмитро сказав що цей форум точно читає адмін, можливо і читає Інвестор, і якщо це так, я б хотів попросити їх, зробити це відсіювання якнайшвидше,ще навіть до запуску сайту і всього іншого, в першу чергу для того щоб клієнти знали хто вони, а ті хто не пройдуть встигли знайти гроші, щоб те, місце, собі купити (будьте певні, більшість їх знайде).

Поки все, і так написав забагато, хіба що повідомлю що я спробую подати свою кандитатуру в НР, з деталей мабуть тільки скажу що я там під ніком Afdaser.

Автор  Святослав.


ПЕРЕВОД
Он
Статья стороннего автора

Эту статью я хотел написать немного позже, тогда как уже будет понятно, будет  ФТ 2.0. точно,  или нет, но последние новости заставляют написать ее сейчас.

Хочу сказать, что все развивается как-то слишком быстро, и совсем не в том направлении, что нужно было. Началось все же, все с того, что на встречу с Инвестором пришел один Дмитрий. И как в прошлый раз я писал о том, что приглашение на переговоры в Кипр были отнюдь не вовремя, то переговоры в Киеве были максимально лояльные (напомню, что Инвестор планировал провести встречу в понедельник, но именно НС настояла на том, чтобы встреча состоялась именно в пятницу) и все же, пришел только Дмитрий, честно, я не думал что даже на Кипр придет только один человек с НС, на встрече в Киеве должны были быть все.

И в связи с этим началась машна (иначе это не назовешь), я не до конца разобрался кто именно настаивал на новых выборах, но все же в этом есть смысл, все инвесторы, в том числе и НС требовали от ЛПР диалога, а когда этот, диалог, стал возможным, сам НС открестился от него «И скайпу нормально, это почти считается», мне это напомнило ту видеоконференцию где Базиленко только писал. И теперь инвесторы будут решать кто будет в новом НС, а кто нет.

А вприципе решает все человек который изображена сверху. И мне кажется он уже решил, иначе зачем НС 2.0, и все остальное?

Теперь обо всем остальном.

Сайт
Сайт такого уровня отнюдь не шаблонный, для того чтобы такой запустить, даже до сентября, надо нанять компанию уровня Softserve минимум (я об уровне Украины, с зарубежными фирмами я не работал и не знаю), с очень многочисленной командой, уровня senior, Для примера: если они используют старый сайт, и там только название изменят то надо потратить еще 1/3 всего времени разработки чтобы он отвечал современным требованиям.

Токсичные
Хотя все себе и говорят что надо жить дальше, переключиться на что-то другое - большинство этого не делают, и не делают в первую очередь из-за неопределенности до конца, людям надо знать или денег не будет точно, или они точно будут. Это первый этап, и самый важный для клиентов, потому что если будет первый вариант, то будет злость, будут слезы, ненависть и все остальное, но все же, это будет конец, а если ответ  будет положительный, то большинство инвесторов могли бы отнестись к этому как к простой заморозки денег в банке, когда ставишь депозит, ты знаешь что деньги есть, деньги точно будут, но позже, и начали бы уже жить почти как раньше и строить планы.

В варианте втором есть два подварианта - ты токсический или нет?

Мы, инвесторы не знаем что там написали НС в плане выхода из этой ситуации (может он где-то и есть, но я его не видел, знаю только что «Члены НС также инвесторы, поэтому наши проблемы, и вопросы такие же как и у вас» ). Но самый важный момент здесь после вопроса «будет кино или нет», это момент с токсичностью, даже я не до конца уверен, к какой из категорий принадлежать, хотя деньги не снимал ни разу. Фильтр, по которому будут отсеиваться клиенты, еще не знает никто, но уже сказали о том, что те, кто не пройдут, смогут купить себе место системой «1 + 1», и это я считаю самый важный моментом. Дмитрий сказал, что этот форум точно читает админ, возможно и читает Инвестор, и если это так, я бы хотел попросить их, сделать это отсеивания быстрее, еще даже до запуска сайта и всего остального, в первую очередь для того чтобы клиенты знали кто они, а те кто не пройдут успели найти деньги, чтобы то, место, себе купить (будьте уверены, большинство их найдет).

Пока все, и так написал много, разве что сообщу что я попробую подать свою кандидатуру в НС, из деталей пожалуй только скажу что я там под ником Afdaser.

Автор  Святослав.


59 комментариев:

 1. Alexander Goncharov4 июня 2015 г., 11:13

  Опять эта упоминание "1+1" а с чего такая УВЕРЕННОСТЬ, как ВЫ пишите,"будьте уверены, большинство найдут деньги" а не подумали, захотят ли кто найдёт лишние средства, повторно вЛошится???) И все сразу по ВАШЕМУ мнению кинулись искать деньги что бы купить себе место "1+1"???))) Afdaser, вот ВЫ прям реально так думаете, ответьте пожалуйста? И Вы ещё хотите в НС??? Да ну, Вас там ещё не хватало!!!!!!!!!!)

  ОтветитьУдалить
 2. Это тот автор, который до этого еще 2 статьи про 1+1 писал? Пишет что свои деньги не выводил, но при этом уже настрочил 3 заботливых статьи про токсиков и возможностью 1+1 исправить положение, хотя даже сам инвестор единожды указал, что это один из рассматриваемых вариантов, а у автора статьи маниакальная периодичность статей про 1+1.

  ОтветитьУдалить
 3. Егор Гринь4 июня 2015 г., 11:15

  Ув. Автор(ы) огромнейшая просьба давать расшифровку вашим аббревиатурам в статьях, так как сижу читаю и понимаю что нихрена не понимаю с вашими ЛПРами, НРами и иже сними

  ОтветитьУдалить
 4. Alexander Goncharov4 июня 2015 г., 11:19

  Может у него там 300$ застряло?)

  ОтветитьУдалить
 5. Не думаю, очень он сильно переживает, наверное 400-450.)

  ОтветитьУдалить
 6. Alexander Goncharov4 июня 2015 г., 11:40

  Мне ещё никаких шансов и вариантов не дали пока и Я ещё неблагодарный инвестор???)

  ОтветитьУдалить
 7. Артемий Троицкий4 июня 2015 г., 11:42

  что, продолжаете любовно продвигать "1+1", а мы типа настолько тупые что ничего не понимаем?

  ОтветитьУдалить
 8. А ещё старая компания возродится... Павел Базиленко писал в сообщении, по датам - что платить в ней будут раньше, чем в новой!

  ОтветитьУдалить
 9. Вам дают время на поиск денег, т.к. желающих будет очень много, то вам нужно уже выставить имущество на продажу. Неблагодарный вы клиент т.к. позволили себе усомниться в благих намерениях автора и ставите инициативу с 1+1 под сомнение. Люди для вас работают и стараются, а вы еще носом крутите. )

  ОтветитьУдалить
 10. А ещё старая компания возродится... Павел Базиленко писал в сообщении, по датам - что платить в ней будут раньше, чем в новой!

  "В начале июня к старой компании будут подключены дополнительные платежные системы в рамках единого платежного агрегатора, думаю, что в этот период можно ожидать первых выплат." - товарищи, можно ожидать выплат!

  ОтветитьУдалить
 11. ЛПР Лица принимающее решения, НР ето НС

  ОтветитьУдалить
 12. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:05

  дешевая заказуха от "стороннего автора" под номером 9 из предвыборного списка Леушкина, лол

  ОтветитьУдалить
 13. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:09

  я лично - за органы. легких и почек у меня пока 2, а квартира одна, гаража же и вовсе нет.
  думаю, тут все очевидно. а если продать еще почку жены, дочери и тещи, отбиться можно будет в 4 раза быстрее.

  ОтветитьУдалить
 14. Я свої виводи роблю на логіці. 1+1 Буде в любому випадку, незалежно від того який план вони підготують, навіть у теперішніх він є (fin5). Чому гроші знайдуться? Ті, кого не переведуть в нову компанію будуть бачити що там все працює, є вивід грошей, хоч мало, але є, і звісно захочуть повернути своє депо, і гроші знайдуть. І я писав що 1+1 буде потрібен тільки для тих, кого не переведуть.

  ОтветитьУдалить
 15. 5-ти значная сума, и нет, за ети деньги я особо не переживаю.

  ОтветитьУдалить
 16. Может кредит лупануть?

  ОтветитьУдалить
 17. Якщо ви вклали ВСІ гроші які у вас були, не продумавши такого розвитку подій, як повний слив, і не застрахували самі себе від цього, то можете продати квартиру.

  ОтветитьУдалить
 18. Дякую, ви маєте рацію. Так і зроблю.

  ОтветитьУдалить
 19. Простите, но сколько можно мусолить одну и туже тему? Дмитрий ,зачем всё подряд постить? Статью можно было сжать до одной фразы: "внедряйте 1 + 1, большинство народу принесут ещё". Автор, алло, вы вообще читаете то что пишут в НС и вообще мнения других? Какой 1 + 1? Люди не понесут больше денег, точнее понесут но ТОЛЬКО если компания начнёт работать и начнёт выплачивать прибыль. А это займёт неопределённое время. ВСЁ!

  П.С. Сам голосовать не собирался, но прголосую чтобы такие как Afdaser в совет не попали

  ОтветитьУдалить
 20. Во даёт: "я бы хотел
  попросить их, сделать это отсеивания быстрее, еще даже до запуска сайта и всего
  остального, в первую очередь для того чтобы клиенты знали кто они, а те кто не
  пройдут успели найти деньги, чтобы то, место, себе купить"

  Это как ты собрался успеть найти деньги на 1+1? У тебя 300 баксов депозит? Тут большинство свои депо годами зарабатывали.

  ОтветитьУдалить
 21. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:24

  надежней у бандитов взять, гарантия возврата опять же

  ОтветитьУдалить
 22. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:26

  он не постит все подряд, вылезайте уже из полона иллюзий :) это третья статья "стороннего автора", и третья на одну и ту же тему. токсики, 1+1, несите денег.

  ОтветитьУдалить
 23. Afdaser Nu i Nu • 3 минуты назад
  Якщо ви вклали ВСІ гроші які у вас були, не продумавши такого розвитку подій, як повний слив, і не застрахували самі себе від цього, то можете продати квартиру. / Если вы вложили все деньги которые у вас были, не учтя такого развития событий как полный слив и не застроховав себя от этого, то можете продать квартиру.

  ОтветитьУдалить
 24. Почему 1+1 будет в любом случае? Эта утопичная акция может быть внедрена только в пирамиде или привести честного брокера к дефолту.

  ОтветитьУдалить
 25. Лучше почку. Эврика!!! Я побежал искать хирурга!!!

  ОтветитьУдалить
 26. Это Крымов стебётся. Переводит свои статьи на украинский.

  ОтветитьУдалить
 27. Не спешите, возможно это можно будет сделать в офисе новой компании.

  ОтветитьУдалить
 28. Забыли добавить, что желающих будет настолько много, что если не успеть найти деньги, то акция 1+1 не светит. Максимум 2+1

  ОтветитьУдалить
 29. Возможно даже аукцион будет...

  ОтветитьУдалить
 30. Всё равно все не успеют. Мест ОЧЕНЬ мало

  ОтветитьУдалить
 31. Так и написал бы сразу, только 1+1, и инвестору не буду ничего кроме 1+1 предлагать. Нафига весь этот цирк с НС?

  ОтветитьУдалить
 32. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:39

  рановато Паша сегодня проснулся:

  Уточню причины, по которым необходимы перевыборы НС:
  НС существующий пассивен, на встречу с инвестором приехал один человек, что сразу говорит о приоритетах членов НС.
  Внутренние противоречия в НС вышли за его пределы, что приводит к закономерному вопросу - как могут представлять интересы клиентов те, кто между собой не может договориться?
  Способ голосования - любой, удобный клиентам, на ваше усмотрение.
  По остальному - официальное сообщение будет до 10 июня.

  ОтветитьУдалить
 33. Не факт что Дима продвигает эту идею. Вообще он креативный, может так топит

  ОтветитьУдалить
 34. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:42

  так он так и писал. фин5 предлагал альтернативы какие то, инвестор вроде изучает, но тут возникла необходимость НС переизбрать, видимо из кандидатов, полностью поддерживающих данную схему :) ну и плюс Резник, которому много долгов родственникам возвращать еще.

  ОтветитьУдалить
 35. Я не мав на увазі цей 1+1, автора 4аа19:
  "Поскольку мое предложение набрало серьёзного обсуждения и дискуссии на блоге Дмитрия, решил его скинуть ещё сюда, чтобы члены НС могли донести его до Инвестора.

  Предлагаю сделать сетку для желающих клиентов ФТ, а каждый пусть уже сам решает, что ему подходит. Например, так:
  1. 1+1 и возможность выводить до 50% от депо в месяц на протяжении 1-го года.
  2. 5+1 и возможность выводить до 20% от депо в месяц на протяжении 1-го года.
  3. 10+1 и возможность выводить до 10% от депо в месяц на протяжении 1-го года.
  4. 20+1 и возможность выводить до 5% от депо в месяц на протяжении 1-го года.
  5. Перевод 70% от депо ФТ и возможность выводить до 3% от депо в месяц на протяжении 2-х лет.
  6. Перевод 50% от депо ФТ и возможность выводить до 6% от депо в месяц на протяжении 2-х лет.
  7. Перевод 30% от депо ФТ и возможность выводить до 10% от депо в месяц на протяжении 2-х лет."

  Я вас розумію, зараз всі настроєні на новий ФТ супер негативно, і моя думка мало до кого дійде, чи понесуть гроші знову чи ні, а чи був я правий можна буде побачити через рік роботи компанії.

  ОтветитьУдалить
 36. Не верю, чтобы Дмитрий так топорно работал.

  ОтветитьУдалить
 37. ну так забудь о них и перестань писать бред

  ОтветитьУдалить
 38. специально для тебя пусть делают, если очень хочешь

  ОтветитьУдалить
 39. Люди читают то, что ты наваял а не "мав на увазі"

  ОтветитьУдалить
 40. Галерейщик Монпансье4 июня 2015 г., 12:51

  это не ваше предложение с дифференциацией, зачем вы лепите тут?

  ОтветитьУдалить
 41. опять этот клоун))) Дмитрий, это Вы. Прекращайте, у Вас спина вся в белом. Ох уж этот Сятослав, ох уж этот сторонний автор. Палитесь)))

  ОтветитьУдалить
 42. Давайте быстрее, я уже деньги приготовил!!!!

  ОтветитьУдалить
 43. Все настроены как раз позитивно, а ты настраиваешь супернегативно

  ОтветитьУдалить
 44. Да подождите Вы с деньгами то. Тут только все еще начинается. А Вам - отдай деньги, и Вы пропадете, а кто дальше участвовать будет во всех этих мероприятиях? Несознательный Вы какой-то.

  ОтветитьУдалить
 45. Сергей Георгиевич4 июня 2015 г., 13:54

  Паша-Полиглот)

  ОтветитьУдалить
 46. Это пять !!!! Долго смеялся. Трагикомедия однако.

  ОтветитьУдалить
 47. Поэтому мы и подаём заявки в новый НС. У большинства людей сейчас физически нет денег. Никто не будет продавать квартиру, почку, грабить банки, чтобы обогатить новый ФТ. Схемы 1+1 не дают никаких преимуществ, ведь подобные акции есть у многих брокеров, зачем нам ФТ 2.0 ? Пусть она будет, но для тех кто готов "платить". Остальные должны иметь возможность получить хоть часть депозита. Они это заслужили за эти годы.

  ОтветитьУдалить
 48. Время течет, все меняется. Формула требует уточнения!

  1+1-2-нервы-время-...

  ОтветитьУдалить
 49. Неужели никто так и не поддержит автора? А он бедолага думал, что таких будет большинство.

  ОтветитьУдалить
 50. Даже если б у меня были деньги на "ещё один депозит" - то я бы не отдал их, рискуя потерять 2+2. Одна "самая прозрачная компания" себя уже показала, я про этот Конкорд ещё в прошлом месяце вообще не знал.
  И вообще, учитывая ситуацию на Украине,вы можете сказать что там произойдет в ближайший месяц- год?
  ФТ уверяли что никого из ЛПР события на Украине не коснутся при любом развитии событий. А теперь - Служба Быта "мешает процессу восстановления компании"
  Никакой логики в 1+1 НЕТ! Точка!

  ОтветитьУдалить
 51. Егор Гринь4 июня 2015 г., 15:20

  ...а что такое НС?

  ОтветитьУдалить
 52. а почему бы вам новой компании или старой не компинсировать наши моральные издержки акцией 1+1 одна часть наше депо а второй частью нам проценты выплатите как в Банке за пол годика там как раз уже сколько и на тикало!

  ОтветитьУдалить
 53. Крым Чен Пу4 июня 2015 г., 18:57

  Идея афтора настолько гениальна, что думаю ее возьмут на вооружение и в банковском секторе. Уже вижу как лопнувший банк призывает своих вкладчиков к схеме 1+1 )))

  ОтветитьУдалить
 54. На мою думку, це ще доволі така непогана ідея. Хоча, можна одразу перебачити, що термін виконання цих пунктів може бути збільшений) Головне, все правильно розрахувати. Якщо в мене депо 10к, я вкладаю у компанію 1к, потім отримую по 1к кожен місяць. Це нормально.

  ОтветитьУдалить
 55. НС-наблюдательный совет

  ОтветитьУдалить
 56. "а те кто не
  пройдут успели найти деньги, чтобы то, место, себе купить (будьте уверены,
  большинство их найдет)" - а те кто не пройдут, успели поднять как можно больше ума в инете. ;) Все верно.

  ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.