понедельник, 15 июня 2015 г.

Теорія ігор


Статья стороннего автора
Текст на языке оригинала

Добрий день. В першу чергу хочу подякувати всім, хто мене підтримав в голосуванні до НС, мені було в першу чергу неймовірно дивно що мене хтось взагалі підтримав, а потім вже і дуже приємно за цю підтримку, дякую вам.

            Конкорд підтвердив що буде щось на зразок переходу з ФТ в нову компанію, гаразд, на одне питання нам відповідь дали, і як завжди та відповідь створила низку інших питань. Головна з них це алгоритм, і його деталі переходу клієнтів,  дисконт і все інше. Обдумовуючи який варіант з алгоритмів мав бути найбільш ідеальним я одразу згадав собі цю теорію ігор яку я вчив в університеті на 4-му курсі, це така собі теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту, або щоб і вовк був цілий і вівці ситі. І нам, клієнтам, а в першу чергу НС треба впевнити цю так названу «антикризисну коаліцію» що такий алгоритм, де б враховувались як і вимоги нової компанії так і потреби клієнтів буде найкращим для обох з сторін, бо зараз той план все ж таки більш комфортний для компанії, ніж для клієнтів.


            Тепер сам алгоритм, щоб такий зробити треба продумати масу моментів, і нюансів, а рівень людей, які будуть цим займатись напевно буде дуже високим. Дуже важливим ще є те, щоб клієнтам і всім бажаючим показали цей план до початку його роботи, для того ж чому і ІТ компанії, такі як Google та Microsoft влаштовують конкурси, та оголошують нагороди за злом їхніх програм – щоб знайти помилки (а такі я впевнений будуть), та завчасно ліквдувати їх, щоб потім ФТ 2.0. не виникло тих проблем, на які зараз посилається адмін, коли його питають де наші гроші.

І тепер закінчення за яке швидше всього мене знову закидають камнями. Більшість з клієнтів, обрали для себе конструктивний шлях, або шлях голубів, більшість з клієнтів так само акцептувала той новий документ (покладаюсь на коментарі ще старого форума), тож мабуть треба йти по ньому далі, як гадаєте? А не осуджувати за все, що хоч трохи вам не до вподоби, а якщо за інших умов компанія не запуститься? Тоді ж буде точно все, тому треба для кожного подумати, чим він готовий пожертвувати - грошима чи часом (або вже, але дисконт і тільки частина, або пізніше але майже все), та допомогти всім можливим. Обидві сторони гравців повинні працювати разом, і знайти оптимальний варіант, за результатами якого б в виграші опинились всі, а оптимальним варіант буде, коли кожен гравець зробить якнайкраще як для себе так і для інших. А якщо цей скажімо, експеримент, вийде вдалим, то це буде хорошим прикладом, як можна виправити все, або можливо в майбутньому ми, та компанія по цій же стратегії зможемо допомогти і іншим. Ви знаєте про кого я кажу.

ПЕРЕВОД
Теория игр
Статья стороннего автора

Добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в голосовании в НС, мне было в первую очередь невероятно удивительно, что меня кто-то вообще поддержал, а потом уже и очень приятно за эту поддержку, спасибо.

Конкорд подтвердил, что будет что-то вроде перехода с ФТ в новую компанию, хорошо, на один вопрос нам ответ дали, и как всегда этот ответ создала ряд других вопросов. Главный из них это алгоритм, и его детали перехода клиентов, дисконт и все остальное. Обдумываючи какой вариант из алгоритмов должен был быть самым идеальным я сразу вспомнил эту теорию игр которую я учил в университете на 4-м курсе, это такая теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях конфликта, или чтобы и волк был целый и овцы сыты. И нам, клиентам, а в первую очередь НС нужно убедить эту так называемую «антикризисный коалицию», что такой алгоритм, где бы учитывались как и требования новой компании так и потребности клиентов будет лучшим для обоих сторон, так как сейчас этот план все же более комфортный для компании, чем для клиентов.

Теперь сам алгоритм, чтобы такой сделать надо продумать массу моментов, и нюансов, а уровень людей, которые будут этим заниматься наверняка будет очень высоким. Очень важным еще является то, чтобы клиентам и всем желающим показали этот план до начала его работы, для этого почему и ИТ компании, такие как Google и Microsoft устраивают конкурсы, и объявляют награды за взлом их программ - чтобы найти ошибки (а такие я уверен будут), и заблаговременно ликвидировать их, чтобы потом ФТ 2.0. не возникло тех проблем, на которые сейчас ссылается админ, когда его спрашивают где наши деньги.


И теперь итог, за который скорее всего меня снова закидают камнями. Большинство из клиентов, выбрали для себя конструктивный путь, или путь голубей, большинство из клиентов так же акцептовала тот новый документ (полагаюсь на комментарии еще старого форума), поэтому видимо надо идти по нему дальше, как думаете? А не осуждать за все, что хоть немного вам не нравится, а если других условий компания не запустится? Тогда же будет точно все, поэтому надо каждому подумать, чем он готов пожертвовать - деньгами или временем (или уже, но дисконт и только часть, или позже но почти все), и помочь всем возможным. Обе стороны игроков должны работать вместе, и найти оптимальный вариант, по результатам которого бы в выигрыше оказались все, а оптимальным вариант будет, когда каждый игрок сделает лучше как для себя так и для других. А если этот скажем, эксперимент, получится удачным, то это будет хорошим примером, как можно исправить все, или возможно в будущем мы, и компания по этой же стратегии сможем помочь и другим. Вы знаете, о ком я говорю.

18 комментариев:

 1. Идеальный вариант найти, думаю, невозможно. НО неплохо найти хотя бы, выражаясь Вашей терминологией, область Парето.

  ОтветитьУдалить
 2. Да, но вы забыли третьего игрока - ФТ1.0, который, кстати, и рулит.

  ОтветитьУдалить
 3. Ні, вважаю що він не керує вже зараз майже нічим, а думаю після того як він свою роль виконає, Мазепа дасть по ньому коментарі, а можливо і кине його.

  ОтветитьУдалить
 4. Господа, я сегодня не публикуюсь, хочу дать возможность сказать и быть услышанными другим читателям блога, выразить иную точку зрения, понять возможно какие-то другие моменты. Поэтому приглашаю всех к обсуждению этого ряда статей.
  Мне можно прислать в виде статьи Ваши идеи, они будут опубликованы, рассмотрены и выслушаны всеми сторонами, в том числе людьми, принимающими ключевые решения.
  Статьи можно присылать сюда:
  pilot@tk-prime.org.ua
  Не забывайте за названия и картинки

  ОтветитьУдалить
 5. Артемий Троицкий15 июня 2015 г., 15:40

  Какие варианты конкретно Вы видите?
  Уж больно мудрено...
  Мой план - дать каждому в новой компании кусочек от нового пирога, на торговлю, а дальше каждый сам решит,
  спустить ли ему основную часть своего депо за бесценок, либо с помощью денег или времени, с новым риском (а вдруг влошение в квадрате?!) попытаться отвоевать все..

  ОтветитьУдалить
 6. Я бачу, що є і буде тонка лінія між тим скільки саме дати грошей інвесторам, і між тим аби не загнути через це саму компанію. Любу з зараз варіантів можна реалізувати, головне - відмінно все прорахувати, всі ризики, всі форс мажори і деталі того варіанта, який вибере для себе компанія.
  Я б особисто додав деякі зміни в той варіант що освітив Дмитро, та додав одну з категорій людей від ін\ауту, також встановив би деякі правила, щоб не зловживати тою чи іншою ф-єю.

  ОтветитьУдалить
 7. Компанию этим никак не загнуть - она создаётся не на 10 миллионов (думаю, это очевидно), и не для того, чтобы работать с наследием ФТ.

  ОтветитьУдалить
 8. Завалити компанію можна навіть на продажі депозитів.

  ОтветитьУдалить
 9. Каким образом? 10 миллионов Конкорд выделяет не на создание и работу компании-брокера, а только на "наследие ФТ". Это явно не критичная сумма в будущем бюджете компании-брокера, иначе Конкорд бы не связался со всей этой авантюрой (аферой?).

  ОтветитьУдалить
 10. "в первую очередь НС нужно убедить эту так называемую «антикризисный коалицию»,
  что такой алгоритм, где бы учитывались как и требования новой компании так и
  потребности клиентов будет лучшим для обоих сторон" - это в общем-то пустые слова. Очень легко будет другой стороне (Конкорду) сказать, что она учла интересы клиентов, по крайней мере, в какой-то степени. Вы должны понимать, что ровного паритета интересов (50/50) в данной ситуации в любом случае не будет, поскольку клиенты ФТ в заведомо более слабой позиции. Предложений на сегодня масса высказано, как Вы знаете; четкого алгоритма еще нет. А потому в данный момент актуален не столько еще один очередной план условий перехода, сколько убедительные аргументы в пользу того, что интересы клиентов Конкордом должны быть учтены в большей степени, нежели это сейчас ощущается. Вот таких аргументов на сегодня не хватает.

  ОтветитьУдалить
 11. Дуже дякую що прочитали мою статтю =)

  Я не писав ніде що 50/50 це те чого ми маємо добитись, навіть написав "вимоги нової компанії так і потреби клієнтів" ПОТРЕБИ, тобто уже поставив компанію набагато вище за клієнтів, хіба що не дописав "хоч якісь потреби". Бо саме так і є, я повністю з вами згідний, ми по суті не маємо права диктувати жодних вимог, тільки жалісно просити хоч щось, аргументуючи що це "хоч щось" буде дуже добре для клієнтів, та в принципі не буде проблемою для компанії. Можливо цим НС і зараз займається - по трохи відбиваючи ту, чи іншу позицію в користь клієнтам. А аргументи... крім тих, через які Конкорд пішов на це я більше поки-що і не бачу. Шановна Джулс, а ви знаєте якісь компанії які починали так як зараз розпочинає Конкорд, і чи вийшло у них? Я шукав - не знайшов.

  ОтветитьУдалить
 12. Ще одне. Можете дати свою електронну пошту?

  ОтветитьУдалить
 13. В любви хотите признаться?

  ОтветитьУдалить
 14. Вот Вы и на русском заговорили, а говорили, что не знаете его.

  ОтветитьУдалить
 15. я нигде не писал что не знаю ево, я писал что пишу на нем з ошибками, а ошибок я не люблю, а тем более если меня в етом ктота упрекает.

  ОтветитьУдалить
 16. Я ничего не имею против украинского языка, более того, я обеими руками ЗА. Но Ваше явное желание демонстративного общения на украинском мне чем-то напоминает демонстративный отказ грузинских политиков общаться на русском с одновременной заменой его английским во время конфликта с Россией. У нас сейчас то же самое, и вдруг появляетесь Вы и троллите русскоязычную аудиторию своими комментариями на украинском, зная, что клиенты из РФ их не поймут. Этот блог, как и все это обсуждение в целом, не место для политики. Мне тяжело поверить, что человек, владеющий украинским языком (кстати, у Вас он далеко не идеален; Вы неоднократно использовали в своих постах то, что называют "суржик"), не может изъясняться на русском. Или Вы решили брать пример с украинского министра финансов? Если так, Вам стоит сперва подняться до ее уровня. А пока эти Ваши провокационные действия являются по меньшей мере проявлением неуважения к мультинациональной клиентской аудитории.

  ОтветитьУдалить
 17. Как думаете мне приятно читать такое каждий раз когда я питаюсь написать хоть чтото на руском? Когда не важно о чом я пишу, и что питаюсь донести, мне тичут пальцем в ошибки. Ета, и только ета единственная причина почему я пишу на українській. Вважаю що як на людину з технічною спеціальністю, я мову знаю досить непогано, а суржик, я родом області в якій напевно найбільш різноманітне населення, і точно найбільш сильний діалект, в якому поєднались більше 4 мов, це і дається мабуть в знаки коли щось пишу.

  ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.