пятница, 17 июля 2015 г.

Своє бачення


Статья стороннего автора

(орфография и пунктуация сохранены)

Не так давно Дмитро написав, що потрібні якісь нові ідеї для тих чи інших питань, я спробую щось запропонувати, але як і просить наш інсайдер я займу не особисту сторону, а загальну, що вслане робив завжди, це підходить під мій стиль. Але основний посил, це щоб використати старі, провірені методи, підлаштувавши їх під наші умови.

Біржа

          Хай запуститься, так як зараз виходить компанії,  тобто після прийому заявок, зрештою це і так «після опція», а ці заявки покажуть кого відсіють через токсичність, іншим покаже чи беруть їх в компанію і на яких умовах.
Наприклад, компанія готова взяти клієнта з 25% дисконта, і тут вже в клієнт буде мати вибір, чи переходити вже в компанію на цих умовах, чи дочекатись запуску біржі, і попробувати продати свої пікселі там, але він вже буде знати мінімальну ціну – це та, за якою його беруть вже в компанію, і поставить поріг вище. А прийом заявок було б добре провести ще один, після оголошення результатів, та запуску біржі, вже контрольну.

Аукціон

          Саму с-му можна зробити, як зробили в с-мі електронних торгів, або СЕТАМ, я особисто там дещо купував через аукціон, сама с-ма досить хороша, і там не потрібно гаранту як такого, тільки підкорегувати під нашу ситуацію. Хто не знає що це, прошу познайомитись https://torgi.minjust.gov.ua/

            Поступовий 1+1

На цю тему писали всі кому було не лінь, і ідей дали достатньо, і всі ці ідеї на картинці виглядають дуже гарно і перспективно. Піксельна частина з «часткового 1+1»  швидше за все не буде одразу підтверджуватись справжніми грошима нової компанії, інакше подавати навіть на дисконт 75% не буде змісту, нагадаю нам сказали, що пікселі будуть списуватись за рахунок торговлі трейдерів, та комісії, можливо навіть вивести цю табличку «пікселі» в особистий кабінет, щоб клієнт бачив, скільки пікселів лишилось. Але ось що мені не дає спокою, змоделюємо ситуацію. Петя перейшов у компанію з частковим депозитом у 1000 доларів, тепер у нього в новій компанії 2000 (тобто 1000 пікселів, і 1000 реальних грошей, або 100/100%), але в фт1 лишилось ще 5000 пікселів, Петя вкладає в ПАММ і торгує, потіє, і заробляє 500 за місяць, виводить їх, і за них купує ще одну свою частку з пікселів. Тепер у Петі на рахунку 3000 (1500 реальних, і 1500 пікселів, або знову 100/100%). Що з цього виходить, борг замість того, щоб зменшуватись в процентному співвідношені залишився такий самий, а пікселі тільки збільшились, з одного боку для компанії це добре, бо прийшли гроші, а з іншого боку-борг.  Щоб зробити цю с-му придатною, та таку на яку б погодилась компанія потрібно в першу чергу с-му при якій борг скорочується (якби це не було важливим, то в заяві була б форма подачі без дисконту)

Оскільки ФТ каже що клієнт не може мати гроші одночасно в двох компаніях, то хай перейдуть ті хто хоче в конкорд частиною 1+1, а решту пікселів заморозити і чекати або інших поступлень 1+1, або продати на біржі.

Дивлячись на ті всі аспекти (компанія не зацікавлена в збільшенні боргу, при 1+1 друга частина все ж пікселі), я пропоную ось такий «Поетапний план 1+1»: Всі хто хочуть на частковий 1+1 поповнюють на початкову суму, на скільки бажають, або можуть, для переведення пікселів, потім фу-я «долити» відключається доки «пікселі» не монетизуються до достатнього рівня для компанії, потім ф-я «долити» відкривається знову і з нею також Біржа депозитів, такий собі «базарний» день, чи тиждень, коли йдуть активні торги і дозволяється доливати,  потім знову закрити, до моменту доки «пікселі» не монетизуються.

Коли я про все це обмірковував мені загадалась чомусь дамба і її принцип роботи, оті пікселі – це вода в тій дамбі, якщо пустити всю воду то це може стати дуже серйозною проблемою, або взагалі «затопити» компанію, а якщо отак поступово, невеличкими кроками боротись з тими пікселями, то це повинно напевне спрацювати.

Переваги:

1)      Всі можуть частково перейти в ФТ 2.0. там торгувати і так далі.
2)     Ніхто швидше за все не продасть депозит за безцінь, бо до «базарних днів» вже сформується попит і пропозиція.
3)     Цей план дуже добре підходить під «розгін» компанії, бо чим далі, за умов що все буде йти добре, пікселі, гроші, біржа депозитів і їхня кількість будуть пропорційно збільшуватись, і так же будуть швидко матеріалізуватись.
4)     Для компанії це майже нульовий ризик, і повний контроль ситуації.
5)     Всю суму депо можна буде зняти набагато швидше, так вона буде маленька, але повністю підтверджена вже наторгованими і справжніми грошима. (якщо піти по цьому плану, то гроші з першого етапу «частковий 1+1» можна буде всі зняти після «базарних днів», або навіть до)


А неділоки ви мені скажете самі =).

Вроді все, надіюсь що мої ідеї будуть корисні, також прошу обсудити це все. Істина народжується в обговореннях.

ПЕРЕВОД

Не так давно Дмитрий написал, что нужны какие-то новые идеи для тех или иных вопросов, я попробую что-то предложить, но как и просит наш инсайдер я займу не личное сторону, а общую, что впринципе делал всегда, это подходит под мой стиль. Но основной посыл, это чтобы использовать старые, проверенные методы, подстроив их под наши условия.

Биржа

          Пусть запустится, так как сейчас запускается компании, то есть, после приема заявок, в конце концов это и так «после опция», а эти заявки покажут кого отсеют из-за токсичности, другим покажут берут их в компанию и на каких условиях. Например, компания готова взять клиента с 25% дисконта, и здесь уже у клиент будет выбор, переходить в компанию на этих условиях, или дождаться запуска биржи, и попробовать продать свои пиксели там, но он уже будет знать минимальную цену - это та, по которой его принимают уже в компании, и поставит порог выше. А прием заявок было бы хорошо провести еще один, после объявления результатов, и запуска биржи, уже контрольную.

Аукцион

          Саму с-м можно сделать, как сделали в с-ми электронных торгов, или СЕТАМ, я лично там несколько покупал через аукцион, сама достаточно хорошая, и там не нужно гаранта как такового, только подкорректировать под нашу ситуацию. Кто не знает что это, прошу познакомиться https://torgi.minjust.gov.ua/

Постепенный 1 + 1

На эту тему писали все кому было не лень, и идей дали достаточно, и все эти идеи на картинке выглядят очень хорошо и перспективно. Пиксельная часть из «частичного 1 + 1» скорее всего не будет сразу подтверждаться настоящими деньгами новой компании, иначе подавать даже на дисконт 75% не будет смысла, напомню нам сказали, что пиксели будут списываться за счет торговли трейдеров, и комиссии, возможно даже вывести эту табличку «пиксели» в личный кабинет, чтобы клиент видел, сколько точек осталось. Но вот что мне не дает покоя, смоделируем ситуацию. Петя перешел в компанию с частичным депозиту в 1000 долларов, теперь у него в новой компании 2000 (т.е. 1000 пикселей, и 1000 реальных денег, или 100/100%), но в фт1 осталось еще 5000 пикселей, Петя вкладывает в ПАММ и торгует, потеет, и зарабатывает 500 за месяц, выводит их, и за них покупает еще одну свою долю из пикселей. Теперь у Пети на счету 3000 (1500 реальных, и 1500 пикселей, или снова 100/100%). Что из этого следует, долг вместо того, чтобы уменьшаться в процентном соотношении остался такой же, а пиксели только увеличились, с одной стороны для компании это хорошо, потому что пришли деньги, а с другой стороны - долг. Чтобы сделать эту с-му подходящей, и такую ​​на которую согласилась компания нужно в первую очередь с-м при которой долг сокращается (если бы это не было важным, то в заявлении была бы форма подачи без дисконта)

Поскольку ФТ говорит что клиент не может иметь деньги одновременно в двух компаниях, пусть перейдут те кто хочет в конкорд частью 1 + 1, а остальные пикселей заморозить и ждать или других поступлений 1 + 1, или продать на бирже.

Несмотря на те все аспекты (компания не заинтересована в увеличении долга, при 1 + 1 вторая часть все же пиксели), я предлагаю вот такой «Поэтапный план 1 + 1»: Все кто хотят на частичный 1 + 1 пополняют на первоначальную сумму, на сколько хотят, или могут, для перевода пикселей, затем фу-я «долить» отключается пока «пиксели" не монетизируется до достаточного уровня для компании, затем ф-я «долить» открывается снова и с ней также Биржа депозитов, некий «базарный »день, или неделю, когда идут активные торги и разрешается доливать, потом снова закрыть, до момента пока« пиксели "не монетизируется.

Когда я это обдумывал мне вспомнилась дамба и ее принцип работы, эти пиксели - это вода в той плотине, если пустить всю воду то это может стать очень серьезной проблемой, или вообще «затопить» компанию, а если так постепенно, небольшими шагами бороться с теми пикселями, то это должно наверное сработать.

Преимущества:

1) Все могут частично перейти в ФТ 2.0. там торговать и так далее.
2) Никто скорее всего не продаст депозит за бесценок, потому что к «базарных дней» уже сформируется спрос и предложение.
3) Этот план очень хорошо подходит под «разгон» компании, потому что чем дальше, в условиях что все будет идти хорошо, пиксели, деньги, биржа депозитов и их количество будут пропорционально увеличиваться, и так же будут быстро материализоваться.
4) Для компании это почти нулевой риск, и полный контроль ситуации.
5) Всю сумму депо можно будет снять гораздо быстрее, так она будет маленькая, но полностью подтверждена уже наторговаными и настоящими деньгами. (Если пойти по этому плану, то деньги с первого этапа «частичный 1 + 1» можно будет все снять после «базарных дней», или даже до)

А недостатки вы мне скажете сами =).

Вроде все, надеюсь что мои идеи будут полезны, также прошу обсудить это все. Истина рождается в обсуждениях.


9 комментариев:

 1. Всем привет, я Эд Суржик и сегодня мы будет думать над тем, как еще нагреть влошенцев..))
  http://cdn.xerurg.com/files/uploads/2015/05/sur.png  Чем там в ФТ ЛПР занимаются? Почему они заставляют клиентов придумывать и постить антикризисные планы?

  ОтветитьУдалить
 2. Так, я что-то вообще не понял, всегда думал, что пиксели будут подкреплены реальными деньгами компании, а вы говорите, что они будут перекрываться только с реальных доходов. А куда тогда пойдут деньги компании? И если от не подкреплённых реальными деньгами компании пикселями будет ещё и прибыль, то это реально кухня выйдет...

  ОтветитьУдалить
 3. Умнее ничего в голову не пришло?

  ОтветитьУдалить
 4. Я вон тоже представил себе картину. Представил и засмеялся. Представляете, что в США или Германии например,люди вложили бы деньги,к примеру,в инвестиционную компанию. Компания лопнула. Они сами,всем миром ищут каких-то инвесторов, придумывают для них планы собственного спасения,становятся мудо. Это процесс весьма забавный и увлекательный,согласен. Но ребят,давайте признаем:это ж паноптикум! Это просто немыслимо в цивилизованной стране. Признаем и продолжим все это))

  ОтветитьУдалить
 5. Ви совершенно прави, ето нонсенс, но нам нажно надеятся, что ето в последний раз нам надо всьо ето делать

  ОтветитьУдалить
 6. Те пиксели которие переводятся сразу в компанию поделят между 10 милионов, остальние те что 1+1 наверно нет, но опят же ето слухи. Какраз и беда в етом, нету всех данных на руках и приходится работать, и брать ети слухи за основу

  ОтветитьУдалить
 7. Артемий Троицкий17 июля 2015 г., 22:36

  беспрецендентный эксперимент по определению границ человеческого самоуничижения и мазохизма.

  ОтветитьУдалить
 8. Задайте вопрос админу или кому там, "Где деньги"?
  эдик с пашей почуяли запах жаренного)

  ОтветитьУдалить
 9. Артемий Троицкий18 июля 2015 г., 11:28

  а что он написал неумного, мне просто интересно? по мне, так плакат зачетный, побольше б таких.

  ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.